Bild på såpbubblor

Undervisning

Timlärare på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack i Stockholm. Undervisar under hösten på kurserna ”Narration” och ”Rörliga bild”, och ger en gästföreläsning inom ramen för Lärarlyftet.

Konstfack

Narration på IBIS 2016-

Rörlig bild, kommuniktion och lärande på IBIS 2016-

Fotografisk bild, kommunikation och lärande på IBIS, 2016-

Fotografiet och videokonstens historia, 2010-

Kursmomentansvarig på bildlärarutbildningen: Film som uttrycksmedel, 2002.


Västerbergs Folkhögskola

Kursutveckling i film- och mediepedagogik våren 2016.

Lärarutbildningsdag i filmpedagogik, januari 2017.

3-dagarskurs i filmpedagogik, februari 2017.


Linnéuniversitetet

Handledning av magisteruppsats i filmvetenskap, vt 2015.


Södertörns högskola

Handledning av magisteruppsats i konstvetenskap, ht 2014.

Kursansvarig, Estetik, A-kurs, Medialisering, ht 2012.

Konstvetenskap, Påbyggnadskurs, handledning, ht 2012.


Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Kursansvarig för följande kurser (inkluderar planering av kurslitteratur, kursinnehåll, filmer, 10 föreläsningar om två timmar, 8-10 filmvisningar, examination för cirka 100 studenter per delkurs):

Introduktionskurs, 5 poäng, ht 2003

Introduktionskurs, 7.5 hp, vt 2010

Introduktionskurs, 7.5 hp, ht 2010

Introduktionskurs, 7.5 hp, vt 2011

Introduktionskurs, 7.5 hp, ht 2011

Estetik, 5 poäng, ht 2001

Estetik, 5 poäng, vt 2002

Estetik, 5 poäng, ht 2002

Estetik, 5 poäng, ht 2003

Filmteori, 5 poäng, ht 2002

Filmteori, 7.5 hp, vt 2010

Filmteori, 7.5 hp, ht 2010

Filmteori, 7.5 hp, vt 2011

Film- och mediestudier - en teoretisk orientering, 7.5 hp, vt 2014

Filmhistoria II. Den rörliga bilden från 1960-talet till idag,
7.5 hp, ht 2008

Film i andra rum,
5 poäng, ht 2005

Specialstudium, Audiovisuella medier i omdaning,
5 poäng, ht 2007

Specialstudium, Audiovisuella medier i omdaning,
7.5 poäng, vt 2008

Specialstudium, Audiovisuella medier i omdaning,
7.5 poäng, vt 2009

Specialstudium, Audiovisuella medier i omdaning,
7.5 poäng, ht 2009

Föreställningar om kön; Cyberfeminism,
C-kurs, 5 poäng, vt 2003

Fördjupningskurs; Metod, C-kurs,
10 poäng, vt 2003

Kandidatkurs KK1, Media Studies: Keywords for the Present,
15 hp, ht 2009

Swedish Film and Television,
enstaka kurs, 15 hp, 1-3 gästföreläsningar varje termin.


Handledare B-uppsatser, ht 1996

Handledare B-uppsatser, vt 1997

Handledare B-uppsatser, ht 1997

Handledare B-uppsatser, vt 1998

Handledare C-uppsatser, vt 2002

Handledare C-uppsatser, ht 2002

Handledare Masteruppsats vt 2011

Handledare Kandidat-uppsatser ht 2011


Stockholms universitet

Handledare av uppsats på Curatorutbildningen på , vt 2011, vt 2016.


Berghs School of Communication

Kursansvarig på kursen Kulturstudier, 2001-2005.

Ansvarig för film- och föreläsningsserie: Tänk om teori, 2002.


Örebro universitet

Kursansvarig för distansutbildning för gymnasielärare: Film som uttrycksmedel, 2003.


Stockholms universitet

Kursmomentansvarig på The Swedish Program: From Aesthetics to Ethics: Exploring Cinematic Diversities, vt 2003.


Folkuniversitetet

Undervisning i konsthistoria, 1995-1996.