Bild på bokhylla

Konferenser

ANFÖRANDE, INTERNATIONELL KONFERENS
Publiken i fokus?

En konferens om publiken, konsten och kulturen.

Talare: Heither Maitland, Alan Brown, Dawn Walton, Annika Wik, Tasso Stafilidis, Andrew McIntyre, Niels Righolt, Stina Oscarson

Arrangör: Kultur i Väst, Göteborgs dans- och teaterfestival

Stora Teatern, Göteborg 23-24 augusti, 2018

Se mer


ANFÖRANDE, MODERATOR FÖR PANEL
Filmkunnighet – en demokratifråga

En konferens om rörlig bild- och filmkunnighet.

Talare: Anna Serner, Annika Wik, Helena Dahl, Marjo Kovanen, Alice Bah Kuhnke, Gabriela Pichler, Fredrik Dahl, Fatima Khayari, Mark Reid, Åsa Fahlén, Irene Johannesson, Johan Unenge.

Arrangör: Svenska Filminstitutet

Filmhuset, Stockholm, 29 augusti, 2018


Anförande, internationell konferens
Cinemaoke

Inom ramen för temat ”Staging and Film Sets” presenterades begreppet Cinemaoke, med utgångspunkt i pilotstudien Queer Bergman-Cinemaoke (Almedalen, 1-4 juli, https://smartkreativstad.frsm.se). Konferensen live-streamades genom thisistomorrow.info.

Arrangör: Laura Mansfield, What We Talk About When We Talk About Work
The Grundy Art Gallery, Blackpool, 26 juli, 2018

Läs mer

Läs mer


Presentation av utvecklingsprojekt
Tempo Impact Conference

Presentation av resultaten från utvecklingsprojekten inom pilotstudie #6 Åskådarperspektiv, Smart Kreativ Stad.

Arrangör: Tempo Dokumentär Festival

Teater Tre, Stockholm, 9 mars, 2018


Medcurator, moderator, anförande, internationellt seminarium
Stadens ytor – Möten mellan rörlig bild och arkitektur

Ett heldagsseminarium om vad som händer när rörliga bilder projiceras direkt på stadens fasader.

Talare: Geska Brecevic, Annika Wik, Andreas Blom, Jonas Runberger, Annie Dell’Aria, Richard Julin, Susa Pop, Malin Zimm.

Arrangör: Smart Kreativ Stad

Black Sheep, Hagalund, 2 februari, 2018

Läs mer


Anförande, konferens
Seminarium om konst och psykiatri

Arrangör: Konstenheten i Västra Götalandsregionen.

Borås, 18 januari, 2017


Moderator, seminarium
Film åt folket

En seminariedag i filmpedagogik / MIK.

Arrangör: Kultur- och frititdsförvaltningen, Högskolan i Jönköping, Region Jönköping län.

Jönköping, 18 november, 2015


Projektledare och moderator, filmpedagogisk fortbildningskurs
Se Samtala Skapa, 2015

Deltagare: Per Eriksson, Maria Söderling, Sanna Lenken, Malena Janson, Linda Sternö, Ulf Olausson, Linn-Hilda Lamberg, Nils Claesson, Kaly Halkawt, Nadi Tofighian, Eva Westergren, Anna Sofia Rossholm, Thomas Koppfeldt, Karin Helander, Annika Wik.

Arrangör: Svenska Filminstitutet

Filmhuset, Stockholm

15-17 juni, 2015


Anförande på internationellt symposium
Esther Shalev-Gerz, Trust and Dialogue, A Symposium

Deltagare: Rosalyn Deutsche, Jason E. Bowman, Annie Fletcher, Marianne Lamonaca, Lisa Le Feuvre, Johan Öberg, Livia Páldi, Esther Shalev-Gerz, Annika Wik, Mick Wilson.

Titel: Case Study on White Out - Between Telling and Listening (2002)

Akademi Valand, Göteborg

3-4 juni, 2015

Läs mer


Moderator, seminarium
Konsten att vara specifik - om konstnärlig gestaltning i vården

Temat är människan i centrum, som är ledord i landstingets satsning på hälso- och sjukvård. Seminariet handlar om vad detta innebär för konsten.

Arragör: Kulturförvaltningen Stockholms Läns Landsting.

Plats: Moderna Museet.

4 februari, 2015

Läs mer

Moderator och curator för programmet, seminarium
Dialoger i filmens närvaro

Det övergripande temat är dialog. Från filmisk gestaltning och samspelet mellan bilder till dialogens funktion i handledning, filmprocess och produktion.

Seminariet arrangerades inom ramen för Filmrummet på Filmhuset i Stockholm.

26-27 november, 2014

Läs mer

Samtalsledare, seminarium
Bobo 14 - alla barns rätt till filmkulturen

Samtalsledare på programpunkten "Filmhögskolorna och barnperspektivet".

Filmrummet på Filmhuset i Stockholm

20 november, 2014

Läs mer

Anförande på interaktiv konferens
Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler. Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten

Titel: "Konsten att vara specifik - om konst i vården"

Arrangör: Teknologiskt Institut.

Göteborg: 6-7 november


Moderator och curator för programmet, seminarium
Nya uttryck i filmens närvaro

Det övergripande temat för detta Filmrum var kameramedvetende, och det riktade sig till filmpedagoger, filmskapare, konsulenter, distributörer och studenter.

Deltagare: Professor Patricia Pisters från Amsterdams universitet, Joachim Trier, filmskapare, Mia Engberg, filmskapare, Michel Wenzer, filmskapare, Linn Hilda Lamberg, scenograf, konstnärlig ledare för performancegruppen Poste Restante, Marius Dybwad Brandrud, filmare, Aida Chehrehgosha, konstnär och fotograf, Ninja Thyberg, regissör, Linda Sternö och Klara Björk, lärare för Akademin Valand Film, Maaret Koskinen, Professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet, Ingrid Ryberg, fil.dr. i filmvetenskap, Kalle Boman, producent, senior Professor, Akademin Valand Film, Per Eriksson, Svenska Filminstitutet, Tove Torbiörnsson, Svenska Filminstitutet, Maja Borg, filmskapare och konstnär, Annika Wik, filmvetare.

Verk av: Jonas Dahlberg, Victoria Skogsberg, Roxy Farhat och Kakan Hermansson.

Seminariet arrangerades inom ramen för Filmrummet, Filmhuset, Stockholm.

26-27 november, 2013

Läs mer

Projektledning, samordning och genomförande av internationell konferens:
Imagining the Audience. Viewing Positions in Curatorial and Artistic Practice

Deltagare: Phil Collins konstnär, Lundahl & Seitl konstnärer, Raimundas Malasauskas curator och konstnär, Magdalena Malm curator, Paul O’Neill curator, konstnär och teoretiker, Johan Pousette curator, Joanna Warsza curator, Annika Wik filmteoretiker.
I samarbete med Riksutställningar och Konstfack.
1-2 oktober, 2012.

Läs mer

Anförande på internationell konferens
Subjectivity, Transgression, Agency: Enactment and First Person Narratives in Documentary Film and Media

Titel på paper: "In-between: The Cut"
Stockholm, 20-21 september, 2012.


Chair och anförande på internationell konferens
NECS

Titel på paper: "Site-specificity in Contemporary media landscape"
Istanbul, 24-27 juni, 2010.


Anförande på internationell konferens
New Waves. XII Interniational Cinema and Media Studies Conference in Transylvania 2009

Titel på paper: "Reframing Reflexivity"
Cluj Napoca, 23-24 oktober, 2009.


Medarrangör av konferens
Filmens rum – nya perspektiv

Titel på paper: "Åskådarpositioner och blinda fläckar. En diskussion med utgångspunkt i installationen Vid sidan om (Ann-Sofi Sidén, 2007)".
Filmvetenskapliga institutionen i samarbete med forskarassistent Malin Wahlberg.
13 mars 2009.


Anförande på konferens
Interartialitet, Intermedialitet, Mixed Media

Titel på paper: "Interaktion och kontroll: Eva Koch’s Villar – Manuela’s Children."
I Filmvetenskapliga institutionens regi, arrangerad av Professor Maaret Koskinen.
12-13 november, 2007.


Anförande på internationellt symposium
Film and the Museum

Titel på paper: "Mapping the Art World: Exhibition Practices in Change"
I Filmvetenskapliga institutionens regi, arrangerad av Bo Florin.
16 mars, 2007.


Anförande på internationellt symposium

Side Tracks: Film/Experiment/Document
I Filmvetenskapliga institutionens regi, arrangerad av Astrid Söderbergh Widding.
29 aug 2005.


Föreläsning på konferens

Kulturdokumentären
Anordnad av Dramatiska institutet och SVT
14 feb 2004.


Anförande på konferens

Perspektiv på samtiden / Samtida perspektiv
Konstvetenskapliga institutionens
mars, 2001.


Samtal med konstnären Mark Lewis

IASPIS Still Moving
februari, 2001.


Anförande i Köpenhamn, Danmark, på NorFA-workshop

Image, Body, Technology
mars, 2000.


Gästföreläsning vid The Department of Film and Television Studies, University of Amsterdam

Föreläsningen var en del av en kurs på grundutbildningen där texten Already-Made användes som obligatorisk kurslitteratur
juni 1999.


Anförande vid internationell konferens

Technologies of Moving Images
i Filmvetenskapliga institutionens regi
december 1998.


Anförande i Åbo, Finland, på NorFA-workshop

Cinema Studies Into Visual Theory?
september, 1998.