Svenska filminstitutet

Externt uppdrag: utveckla filmpedagogiskt lärarmaterial riktat till årskurs 7-9 om jämställdhet, rättvisa och värdegrund utifrån film och rörlig bild, 2019.


Externt uppdrag: Ökad filmkunnighet i skolan, 2017 - augusti 2018


Skribent för foldern : Rörlig bild- och filmkunnighet

Läs folder

Bild på folder


Externt uppdrag: Kartlägging av det filmpedagogiska fältet och dess utveckling, april, maj, 2016.


Extern projektledare för att utforma och genomföra en kurs för filmpedagoger, Se, samtala, skapa 2015 - Filmpedagogisk fortbildningskurs, 15-17 juni 2015.


Svenska Filminstitutet fick 2010 till 2014 medel från regeringen för att stödja unga kvinnors filmskapande. I denna satsning på jämställdhet tilldelades Wik en rad uppdrag för utvecklingsarbete.


Projekt 1

Studien Inför nästa tagning - Hur kan förutsättningarna bli bättre för unga kvinnors filmskapande?, 2012.

Läs rapporten
Bild på rapporten Inför Nästa Tagning

Projekt 2
Bild

Tvådagarsseminarium för filmpedagoger: Nya uttryck i filmens närvaro, 2013.


Projekt 3

Utvärdering av filmutbildningar. Studien Nästa tagning - filmutbildningar. På väg mot ett jämställt filmsverige, november, 2014.


Projekt 4

Sammanställning av jämställdhetsarbetet på Svenska Filminstitutets hemsida, november, 2014.


Projekt 5
Bild från filmen Somewhere

Tvådagarsseminarium för filmpedagoger, Dialoger i filmens närvaro, 26-27 november, 2014.