Regionförbundet Östsam

Regionförbundet Östsam är finansiär av ett projekt vid namn "Utveckling av växthus för unga filmare - Eastwood". För att kunna se effekterna av projektverksamheten inom talangutveckling gav regionen Annika Wik i uppdrag att utvärdera projektet. Utvärderingen resulterade i studien Eastwood - rörliga bilder från Östergötland. En utvärdering av Eastwood filmtalangutveckling på uppdrag av Regionförbundet Östsam, oktober 2014.

Läs mer