Statens konstråd

Externt uppdrag: beskriva, visualisera och definiera metoder för kunskapsutvinning inom ramen för Kunskapsnav offentlig konst. Fas 1 november- december 2018. Fas 2 januari – december 2019.


Ett av Statens konstråds uppdrag är att sprida kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö. För att göra detta på bästa sätt arbetar konstrådet med att fördjupa kunskapen om det gemensamma och utveckla förmedlingen av det som har med konstens roll i det offentliga rummet att göra. I samband med detta ålades Annika Wik ett externt uppdrag att undersöka, analysera och föreslå olika typer av förmedling av kunskap om offentlig konst på webben. Resultaten presenterades i november 2014 och projektet avslutades med en workshop för personalen i december 2014.