Akademin Valand, Göteborgs universitet

Forskningsprojekt
Trust and the Unfolding Dialogue. Konstnärlig forskning kring och med konstnären Esther Shalev-Gerz, Vetenskapsrådet, januari 2011 - december 2013.

Trust and the Unfolding Dialogue var ett konstnärligt forskningsprojekt som grundade sig i konstnären Esther Shalev-Gerz verk. Projektet dekonstruerade begreppet dialog genom att undersöka dess olika format och former, relatera och undersöka det i relation till begreppet tillit; detta utifrån Esther Shalev-Gerz praktik som gemensam nämnare.


♦ Antologin Esther Shalev-Gerz. The Contemporary Art of Trusting Uncertainties and Unfolding Dialogues summerar projektet. Redaktör Jason E. Bowman utgiven av Art and Theory Publishing, 2013. Annika Wik bidrar med texten "Sharing Stories".
Läs mer

♦ Under projektet gjordes en retrospektiv av Esther Shalev-Gerz' konst i Schweiz. Till den bidrog Wik med katalogtexten ”In-between: The Cut” / "Entre-deux: Le montage", Esther Shalev-Gerz, redaktör Nicole Schweizer, Zurich: JRP Ringier, 2012.

♦ På konferensen Subjectivity, Transgression, Agency: Enactment and First Person Narratives i Documentary Film and Media presenterades en del av Wiks del av projektet, Stockholm, 20-21 september, 2012.

Annika föreläser