Mobile Art Production, MAP

MAP var en konstorganisation som mellan 2007 och 2012 producerade och visade situationsspecifika konstprojekt. Alla delar av verksamheten utgick från konstnärens eller curatorns idé och från den byggdes specifika samarbeten för att producera nya verk och skapa de situationer som passade bäst för att visa de enskilda utställningarna.

MAP grundades av Magdalena Malm och presenterade sin första utställning 2007. MAP arbetade för att ge utrymme åt experiment, och tid för utveckling av nya idéer. Produktionerna kunde omfatta i princip vilka material och media som helst; allt ifrån ljud och rörlig bild till mer klassiska uttryck. De visades också på platser så olika som i en lägenhet, i ett fönster, på en bank, på ett torg eller i en tillfällig konsthall.

MAP var till lika delar en konstproducent och ett utvecklingsprojekt, där praktik och teori samverkade för att undersöka nya förhållningssätt och metoder att producera och visa samtidskonst. Från 2006 till 2012 var Annika Wik delaktig i idé och verksamhetsutveckling i MAP och när MAP 2010 etablerade en forskningsplattform var hon forskningsansvarig. Nedan följer exempel på projekt som genomfördes inom verksamheten.Åskådarpositioner i samtidskonsten

Projektet Åskådarpositioner i samtidskonsten var en kartläggning, fördjupning och kontextualisering av åskådarens roll i konstnärlig och curatoriell praktik. Resultat från denna forskning presenterades på seminariet Imagining the Audience. Viewing Positions in Curatorial and Artistic Practice, 1–2 oktober 2012, med inbjudna internationellt erkända konstnärer och curatorer som har utvecklat nya sätt att förhålla sig till publiken. Med utgångspunkt i konkreta exempel berättade de om hur de i den konstnärliga processen och produktionen förhåller sig till den enskilda åskådarens mentala, kroppsliga och känslomässiga upplevelse av konsthändelsen.

Projektet Åskådarpositioner i samtidskonsten drevs av MAP och Riksutställningar i samarbete med CuratorLab/Konstfack. Projektet och delar från seminariet resulterade i en bok som gavs ut i december 2012 av Art and Theory Publishing. Redaktörer: Magdalena Malm och Annika Wik.


Bild på när Annika föreläser Bild på boken Imagining The Audience
Läs mer

Att återskapa upplevelsen, ett utvecklingsprojekt på webben

MAP genomförde under våren och sommaren 2012 utvecklingsprojektet Att återskapa upplevelsen. Ett utvecklingsprojekt på webben som på nya sätt försökte återskapa upplevelsen av konstprojekt på nätet utifrån nätets förutsättningar. Projektet finansierades av Stockholm Stad. Målet var att göra konstprojekten tillgängliga under en längre tid och att göra dem tillgängliga i hela Sverige såväl som internationellt. Huvudfokus var att inte bara dokumentera utan att så långt som möjligt återskapa upplevelsen. Fyra format för dokumentation togs fram för konstprojekt av olika karaktär, storlek och tonläge.

Betona den enskilda upplevelsen

Fördjupa temat

Öka tillgängligheten

Förmedla olika åskådarpositionerMobilitet, Dialog och Upplevelse. Publik i vår tids deltagarkultur

Mobilitet, Dialog och Upplevelse. Publik i vår tids deltagarkultur var ett forskningsprojekt som MAP drev mellan maj 2010 och april 2011. Syftet med projektet var att analysera deltagande i samtidens medielandskap och studera vilka konsekvenser detta får för utställningspraktik och publikarbete. Projektet finansierades av Statens kulturråd och Stiftelsen GIPS.


Bild från seminarium

Rörlig konstproduktion - Mobile Art Production

Boken Rörlig konstproduktion – Mobile Art Production beskriver tankarna och drivkraften bakom MAP och de curatoriella metoder som utgjorde grunden för verksamheten. Boken är en dokumentation av MAP:s projekt mellan 2007 och 2010, men är också ett utforskande av hur en alternativ verksamhet som MAP kan dokumenteras. Boken finansierades av Propexus Förlag, Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Framtidens Kultur. Redaktörer: Magdalena Malm och Annika Wik.


Bild på boken om MAP

Båda parter. En studie av samarbeten mellan kultur och näringsliv

Studien och utvecklingsprojektet Båda parter. En studie av samarbeten mellan kultur och näringsliv (2007) är en kartläggning av olika sorters samarbeten som finns mellan kultur och näringsliv i Sverige med vissa särskilt intressanta internationella exempel. Syftet var att undersöka och analysera olika finansieringsmöjligheter. Författare: Magdalena Malm och Annika Wik.

Bild på studien