Bild på spiraltrappa

Förtroendeuppdrag


REFERENSGRUPPSUPPDRAG

Svenska Filminstitutet

Stöd till distribution och visning – årligt stöd
från november 2018


REFERENSGRUPPSUPPDRAG

Svenska Filminstitutet

Stöd till lansering av utländsk kvalitetsfilm – enskilt projekt och titel
från november 2018


STYRELSEUPPDRAG

Stiftelsen Filmform

Ordförande för Stiftelsen Filmforms Styrelse

april 2016-


OPPONENT, DISKUSSANT MASTER DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE

StDH, Stockholms Konstnärliga Högskola (Edvard Stokstad, Karin Ekberg)

3 maj 2018


DISKUSSANT, 30% SEMINARIUM, KONSTNÄRLIG FORSKNING

Stockholms Konstnärliga Högskola (Carolina Jinde)

22 mars 2018


OPPONENT, 50% SEMINARIUM

Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet (Olivia Eriksson)

22 februari 2018


EXTERN GÄSTKRITIKER, MASTER

Dans- och Cirkushögskolan

Nya Performativa Praktiker

Stockholm 5 april 2017


HANDLEDARE, MASTERUPPSATS

Curating, Stockholms Universitet (Kristyna Müller)

Stockholm 2016


OPPONENT, 80% SEMINARUM, KONSTNÄRLIG FORSKNING

Stockholms Kontsnärliga Högskola (Nils Claesson, opponenter Harald Stjerne och Annika Wik)

14-15 juni 2016


SAMTALSPARTNER SEMINARUIM, KONSTNÄRLIG FORSKNING

Kungliga Konsthögskolan, Mejan Residents (Bronwyn Bailey-Charteris)

17 maj 2016


JURYUPPDRAG

Tempo Dokumentärfestival 2016

I juryn för att utse vinnaren av Stefan Jarl International Documentary Award 2016 tillsammans med Ellen Tejle och Juan Libossart.


OPPONENT, DISPUTATION, KONSTNÄRLIG FORSKNING

Akademin Valand (Konstnär Lisa Tan, opponenter Professor Gertrud Sandqvist och Fil.dr Annika Wik)

16 december 2015


EXAMINATOR, KANDIDATUTBILDNING

BAF, Berättande animerad film

Stockholms konstnärliga högskola (opponenter Jonas Odell och Annika Wik)

7-8 oktober, 2015


Styrelseuppdrag

Poste Restante

Från 2013 till 2016.


Ordförande i Jury

Statens Konstråd

Bedömning av webbtävlingen Plats för mig!, tävling för ungdomar mellan 12-19 år om hur de upplever våra gemensamma platser.

Augusti, 2014.

Läs mer


EXTERN EXAMINATOR EXAMENSPROJEKT MASTER

Kungliga konsthögskolan (Vanja Sandell Billström)

15 maj, 2014.


EXTERN HANDLEDARE

Konstfack i Stockholm (Sara Appelgren)

Mars, april, 2014.


Gäst i Performance

Stockholms konstnärliga högskola

Samarbetsterapeut i "Loitering With Intent", Poste Restante.

Stockholm, 5-7 mars, 2014.


GÄSTKRITIKER

Gästkritiker på Masterprogram i nya performativa praktiker på Dans och Circushögskolan.

3-4 februari, 2014.


Gäst i Performance

MDT

Mamma i "Red Light. Mothers per minute", Poste Restante.

Stockholm, augusti, 2013.


Styrelseuppdrag
Doc Lounge Network

från juni 2013 till april 2016.


Sakkunniguppdrag

Konstfack i Stockholm
april 2013.


Extern opponent examensprojekt Master

Kungliga konsthögskolan (Victoria Skogsberg)

25 februari, 2013.


Extern opponent master

Kungliga konsthögskolan (Anna Odell)

12 december 2012.


Examinator, masteruppsats, Konstvetenskap

Södertörns högskola (Sara Callahan)

ht 2012.


Peer review-uppdrag

Kunsthøgskolen i Bergen (Per Kvist)
juli-augusti, 2012.


Styrelseuppdrag
Doc Lounge Stockholm

från juni 2012-2017.


Betygsnämnd, disputation, Estetik

Uppsala universitet (Rikard Ekholm opponent Professor Sven-Olov Wallenstein)

19 maj, 2012.


Referensgruppsuppdrag

Svenska Filminstitutet
Importerad kvalitetsfilm och spridning av svensk kort och dokumentärfilm.
2010-2012.


Referensgruppsuppdrag

Svenska Filminstitutet
Stöd till filmfestivaler.
2010-2012.


Referensgruppsuppdrag

Kulturförvaltningen i Stockholms stad
Konst- och filmområdet.
2008-2010.