Bild på biografstolar

Föreläsningar och samtal

2018

Samtal
Martina Hoogland Ivanow.
Filmvisning, samtal & bokrelease
Var och när:

Kulturhuset Stadsteatern, 25 oktober

Innehåll:

Samtal om och med Martina Hoogland Ivanow om hennes nya verk Interbeing, tillsammans med Iréne Berggren.


Föreläsning och Seminarium
Brytpunkt
Var och när:

CFF, Centrum för fotografi, 21 september

Innehåll:

Ett seminarium om vad som sker i övergången mellan konstnärlig fotografisk utbildning till livslång yrkesverksamhet, om förändringen av det konstnärliga fältet och nya förutsättningar..


Samtal
Vägra döda
Var och när:

Stiftelsen Filmform, 5 september

Innehåll:

Samtal om boken Direktupphandling av kortfilm av film om medicinsk åldersbedömning, en bok och ett verk av Björn Larsson och Carl Johan Erikson, som en del av deras konstnärliga forskningsprojekt Vägra döda. I samtalet deltog också konstnären och filmaren Antoine Frank Grahamsdaughter och läkaren och människorättskämpen Henry Ascher.


Föreläsning
Filmkunnighet i skolan
Var och när:

Region Västmanland, Kulturutveckling, Västerås 8 maj

Innehåll:

Föreläsning om varför filmkunnighet behövs i skolan.


Moderator
Vem får synas i samtidskonsten
Var och när:

Market Art Fair, Stockholm 14 april

Innehåll:

Samtal om konstnärliga strategier för att förskjuta positioner och skapa förändring av vem som får synas i samtidskonsten. Panel: Ulrika Sparre, Sam Hultin, Eva-Marie Lindahl och Samira Bouabana.


CURERAT FILMPROGRAM
Upplösning
Var och när:

Årsta Folkets hus, 7 februari

Innehåll:

En kväll i upplösningens tecken med verk av: Douglas Sirk, Rosa Barba, Jonathan Lewald, Julia Peirone, Kerstin Hamilton, Jonas Dahlberg, Isak Sundström, Anja Solomonowitz, Girardet & Müller. Ett platsspecifikt curerat program i biograf curerat av Timo Menke, Svante Larsson och Annika Wik som tillsammans driver DCP, Det cinematiska projektet. Kvällen finansierades av Stockholm Stad
Läs mer


Workshop
Filmregionerna
Var och när:

Göteborg 31 januari

Innehåll:

Workshop om filmpedagogik.


2017

Föreläsning
Av och genom film
Var och när:

Biograf Fokus, Jönköping 5 oktober.

Innehåll:

En föreläsning om varför vi behöver både teori och praktik för att få fördjupad kunskap om film och rörlig bild.


Föreläsning Introduktion till filmpedagogik - varför film i skolan?
Var och när:

ABF-huset, Stockholm Filmfestival Junior, 24 mars.

Innehåll:

En föreläsning om filmpedagogik, MIK och filmkunnighet.


Föreläsning
Sound of Silence
Var och när:

Filmhuset, Sveriges Förenade Filmstudios, 11-12 mars.

Innehåll:

En föreläsning om musik i film.


Föreläsning
Sätt på film
Var och när:

MIK i skolan, Norrköping, 19 februari.

Innehåll:

En föreläsning om betydelsen av att förstå och diskutera filmens uttryck och estetik.


Föreläsning
Konst och psykiatri
Var och när:

Borås 18 januari.

Innehåll:

Presentation av centrala slutsatser om konst i psykiatrins vårdmiljöer utifrån studien Konsten att vara specifik – om konst i vården.


2016

Föreställning: Performance
Begärets spelplats – Cinemaoke i den filmhistoriska garderoben
Var och när:

Studio Mossutställningar, 17-23 november

Innehåll:

I Begärets spelplats iscensattes tolkningar av några queerfilmshistoriens mest laddade ögonblick i sju olika rum. I form av cinemaoke fick åskådarna kliva in i, delta och experimentera med filmupplevelser. En interaktiv performanceföreställning av Ulrika Bandeira, Ingrid Ryberg och Annika Wik. Föreställningen finansierades av Kulturbryggan och Stockholm Stad
Läs mer


Föreläsning Att synliggöra och osynliggöra. Representation av kvinnor i historieskrivningen
Var och när:

Konstmuseet i Norr, Kiruna 13 september

Innehåll:

En föreläsning om kamerabaserad konst och historieskrivning.


FÖRELÄSNING
Vem skriver historia och vem får finnas i den?
Var och när:

Marabouparken, 13 april.

Innehåll:

En kurskväll för lärare om historieskrivning med avstamp i Gittan Jönssons konst.


FÖRELÄSNING
Känna efter
Var och när:

Skolbiodagen – sex, våld och skolbio, BUFF, Biograf Panora, Malmö, 16 mars.

Innehåll:

En föreläsning om betydelsen att förstå och diskutera filmens uttryck och estetik.


2015

SAMTAL
Litteratur, film och ondska
Var och när:

Cinemateket i samarbete med Nobelmuseet, Filmhuset, 28 oktober.

Innehåll:

Ett samtal om litteratur, film och ondska utifrån Blecktrumman med Charlotta Jeppson, litteraturansvarig på Nobelmuseet lett av Felix Rosén från Nobelmuseet.


FÖRELÄSNING
Genom bilden med David Claerbout
Var och när:

Marabouparken, 14 oktober.

Innehåll:

Föreläsning i utställningsrummet; om David Claerbouts verk ur ett filmhistoriskt och filmestetiskt perspektiv.


PUBLIKT ATELJÉSAMTAL
Henrik Lund Jørgensen
Var och när:

Öppet hus, Konstnärsnämnden, 18 september.

Innehåll:

Samtal med Henrik Lund Jørgensen om hans verk The Recruitment (And Escape) Of A Plastic Soldier.


Tematisk visning
John Bocks universum
Var och när:

Galleri 5, Kulturhuset Stadsteatern, 20 september.

Innehåll:

En tematisk visning av John Bocks utställning
Un-Ex-Surrogat. Läs mer


Masterclass
Celina Murga
Var och när:

Film:15, Filmhuset, Stockholm, 9 maj.

Innehåll:

Masterclass med den argentinske filmregissören Celina Murga. Läs mer


Föreläsning
Ett klipp ur filmhistorien
Var och när:

Film:15, Filmhuset, Stockholm, 10 maj.

Innehåll:

Föreläsning med nedslag i filmklippningens historia. Läs mer


Föreläsning
Sårbarhetens konturer
Var och när:

Göteborgs Konstmuseum, 18 mars

Innehåll:

Föreläsning om Charlotte Gyllenhammars konst. Läs mer


SAMTAL
Voyage to the Virtual
Var och när:

Scandinavia House: The Nordic Center in America, i New York City, öppning 24 januari.

Innehåll:

Perspectives: Intervju om perceptuella resor i samtida konst och digital kultur. Lyssna


Samtal
Kino om filosofi och film, del 1
Var och när:

Sveriges Radio p1, 2 januari.

Innehåll:

Samtal om filosofi och film. Läs mer


2014

Föreläsning
Utsnitt: Ylva Ogland
Var och när:

Röda Sten i Göteborg, 18 september

Innehåll:

Föreläsning om Ylva Oglands konst ur ett filmvetenskapligt perspektiv. Läs mer


Samtal
Var och när:

Bio Rio, Salong 4, Barbro, 5 februari

Innehåll:

Samtal med Anna Odell om hennes film Återträffen. Samtalet arrangerades av Filmbasen.
Läs mer


2013

Föreläsning
Hur kommunicerar filmen
Var och när:

Berghs School of Communication i Stockholm, 6 december

Innehåll:

Föreläsning om olika relationer mellan film och åskådare. För BA Konst & Design, kursen "Visual Culture".


Föreläsning
Hur mottas videokonst som visas i det offentliga rummet
Var och när:

Kulturhuset Multeum i Strängnäs, 3 oktober

Innehåll:

Föreläsning om "Åskådarperspektivet vad kan det tillföra konstproduktion". Övriga talare konstnären Geska Helena Brecevic, Ylva Berglund (affärsförvaltare Konst SL), Gunnel Nelzén (Film i Sörmland) och Maria Hallberg (Länskonsulent, Konst i Sörmland)


Feedback-panel:
Filmglappet
Var och när:

Filmhuset i Stockholm, 4-5 maj

Innehåll:

En nationell mötesplats för unga filmare från hela landet där mingel, samtal och intresse för filmskapande stod i fokus. Andrea Reuter, filmjournalist, var moderator och ledsagare. Tillsammans med Luisa Fancuillacci, belysningsmästare och Marius Dybwad Brandrud, fotograf och regissör, gav Annika Wik feedback på de unga filmarnas filmer.
Läs mer


Gäst i teaterföreställning:
Vem är publiken?
Var och när:

Stadsteatern 21 april

Innehåll:

En halsbrytande blandning av mingel, statistik, dokumentärteater och socialt experiment där varje besökare gavs möjlighet att aktivt delta i kvällens händelser och ingen föreställning blev den andra lik. En hemlig gäst med ett personligt perspektiv på publik-begreppet bjöds in varje kväll för att ge samtalet ytterligare dimensioner. Hemlig gäst söndagen den 21 april var Annika Wik
Läs mer


Samtal
I baren på Bonniers Konsthall: Kira Carpelan + Annika Wik
Var och när:

Bonniers konsthall 31 januari

Innehåll:

Filmvisning av: Kvinnan utan egenskaper och Modellfabriken av Kira Carpelan. Efter visningen hölls ett kortare samtal mellan Annika Wik, filmvetare, och Kira Carpelan, konstnär.
Läs mer


2012

Föreläsning / Workshop:
Utbildningsdygn för utställningsarrangörer
Var och när:

Eskilstuna konstmuseum, 13 november

Innehåll:

Annika Wik från Mobile Art Production (MAP) berättade om MAPs verksamhet och delgav sina erfarenheter kring att visa konst på platser utanför den ”vita kuben”. Hur kommer konsten bäst till sin rätt, i vilken miljö och vad är viktigt att tänka på? På vilka sätt kan man göra publiken delaktig? 
Läs mer


Presentation
Inför nästa tagning
Var och när:

Stockholms filmfestival, Svenska filminstitutet, Berns Salonger 7 november

Innehåll:

Tove Torbiörnsson, Per Eriksson och Annika Wik presenterade arbetet med Satsningen på kvinnliga filmskapare och release av studien Inför nästa tagning – Hur kan förutsättningarna bli bättre för unga kvinnors filmskapande?.


Samtalsledare Kungliga konsthögskolan, forskarveckan 2012
Var och när:

Bio Rio i Stockholm, 22 oktober

Innehåll:

Filmvisningar och samtal med Leontine Arvidsson, Björn Larsson, Sonia Hedstrand, Lena Bergendahl, Jennifer Rainsford, Rut Karin Zettergren.


Internationellt seminarium:
Imagining the Audience. Viewing Positiones in Artistic and Curatorial Practices
Var och när:

Bio Rio, Stockholm, 1-2 oktober

Innehåll:

Ett internationellt seminarium om publikens roll i konstnärlig och curatoriell praktik. Med utgångspunkt i konkreta exempel berättade internationellt erkända konstärer och curatorer om hur de i sitt arbete föreställer sig den enskilda åskådarens mentala, kroppsliga och känslomässiga upplevelse av konsthändelsen. 
Läs mer


Samtalsledare:
Dramaten & Annika Wik om publiken
Var och när:

Dramaten, Stockholm, 4 juni

Innehåll:

Seminariet berörde mötet mellan publiken och det som sker på scenen – vad är det vi känner, upplever, erfar? Vad händer med den enskilda åskådaren i det konstnärliga ögonblicket? Annika Wik var samtalsledare och medverkande i seminariet var även Ingela Olsson, skådespelare, Ingrid Ryberg, filmare och forskare samt Thomas Broomé, konstnär. Samtalet öppnade för att möta publikens faktiska, mentala och kroppsliga upplevelser, och var en del i en serie tematiska samtal som kretsade kring de tre beståndsdelar som börjar ta allt större plats i den moderna teatern: tekniken, musiken och förhållandet till publiken
Läs mer


Föreläsning:
Film-Konst-Filosofi
Var och när:

Moderna Museet, 11 maj

Innehåll:

Föreläsningen var en del av Moderna Museets föreläsningsserie om rörlig bild, ”Film-Konst-Filosofi”. Annika Wik utgick i sitt föredrag från begreppet ”Upplevelse” med exempel från Ylva Oglands konstnärskap.


Föreläsning:
Filmscener från konstscenen
Var och när:

Videogudfestivalen 2012, Spegeln, Gävle, 19-20 april

Innehåll:

Annika Wik föreläste om filmreferenser, intermedialitet och åskådarpositioner utifrån tre konstnärskap; J. Tobias Andersson, Ann-Sofi Sidén och Eija-Liisa Ahtila.
Läs mer


Specialvisning:
Eija-Liisa Ahtila
Var och när:

Moderna Museet 24 mars

Innehåll:

Annika Wik gav en specialvisning av Eija-Liisa Ahtilas utställning Parallella världar.
Läs mer


Föreläsning:
Film och videokonst
Var och när:

Kungsstensskolan, gymnasium 8 mars

Innehåll:

Annika Wik föreläste om film och video i samband med tema film och videokonst.


Föreläsning:
Filmens plats på konstscenen
Var och när:

Moderna Museet 28 februari

Innehåll:

Annika Wik föreläste om filmens plats på konstscenen för Moderna Museets Vänner.
Läs mer


Föreläsning:
Working Together
Var och när:

IASPIS Umeå 9 februari

Innehåll:

Föreläsning om MAP.
Läs mer


Presentation av studie:
Svenska filminstitutets satsningar på kvinnliga filmare
Var och när:

Göteborgs filmfestival, sfi-dagen 28 januari

Innehåll:

Presentation av rapporten: Inför nästa tagning – Hur kan förutsättningarna bli bättre för unga kvinnors filmskapande?
Läs mer


2011

Föreläsning:
Mobile Art Production
Var och när:

Filmvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, 30 november

Innehåll:

Föreläsning om MAP:s verksamhet i Stockholm och Göteborg med fokus på rörlig bild och förändrade utställningspraktiker.


Presentation:
18 Days
Var och när:

Södra Teatern Stockholm 22 november

Innehåll:

I ett samarbete mellan Doc Lounge och MAP visades filmen 18 Days. Annika Wik introducerade.
Läs mer


Föreläsning:
Mobile Art Production
Var och när:

Kungliga Konsthögskolan, 28 september

Innehåll:

Annika Wik höll föredrag om forskningen på MAP i samband med att Konstnärliga forskarskolan anordnade två seminariedagar på Kungliga Konsthögskolan och Konsthall C. Eufrad 2011 – Supervisors and seniors.
Läs mer


Föreläsning och panelsamtal:
The Role of the Audience Inside Contemporary Art and Theatre
Var och när:

Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm 27 april

Innehåll:

Föreläsningar och samtal mellan Sharon Smith, medlem i det Berlinbaserade konstnärskollektivet Gob Squad; Linn Hilda Lamberg och Stefan Åkesson, medlemmar i det svenska performancekompaniet Poste Restante; Eva Koch, dansk konstnär samt Annika Wik, forskare i filmvetenskap vid Stockholms universitet som studerar publik och deltagarkultur.
 Samtalsledare: Magdalena Malm, konstnärlig ledare för MAP.
Läs mer


Samtal:
Deltagarkulturer vs konstnärlig kvalitet?
Var och när:

ABF-huset, 17 februari

Innehåll:

Samtal mellan Annika Wik och Molly Ränge från Fabel kommunikation och Crowd Culture om deltagarkulturer står i motsättning till kvalitetsbegreppet eller om de tvärtom är varandras förutsättning. Intresset och möjligheterna för deltagarkulturer ökar, och det har länge pågått en diskussion om vad det ökande deltagandet kan leda till: Mångfald? Enfald? Yta? Demokrati?


2010

Radiointervju:
Kulturradion Kosmo
Var och när:

P1 11 december, 2010

Innehåll:

Don DeLillo – Psycho, profetior, den amerikanska romanen.
Lyssna


Samtalsledare:
Enter
Var och när:

Bio Rio Stockholm 25 oktober

Innehåll:

Workshop för ungdomar om deltagarkultur som del av forskningsprojekt i MAP

2009

Föreläsning:
Kan konsten hitta nya vägar?
Var och när:

Falun, Kulturföreningen Magasinet, 27 maj

Innehåll:

Presentation om MAP:s arbete. Annika Wik talade om studien Båda parter. Kajsa Pontén talade om MAP:s kommunikationsarbete.

2008

Samtal:
Nya medier – Ny konst? – konstens förändrade spelplaner
Var och när:

Linköpings konsthall Passagen, 5 november

Innehåll:

Offentligt samtal kring temat ”Nya medier – Ny konst? – konstens förändrade spelplaner” på Galleri Skådebanan. Moderator var Anders Olofsson, redaktör för Nordens ledande konsttidskrift Konstperspektiv. Övriga deltagare utöver Annika Wik var Karin Semberg, Peter Öhrnell, Claes-Göran Österlund, Lars Stjernkvist och Stina Oscarsson.
Läs mer

2007

Internutbildning:
Vad jag försöker säga är…
Var och när:

Mercuri International och Sälj- & Marknadshögskolan, 28 september, 4 oktober, 25 oktober och 7 december

Innehåll:

Övning av kreativ kompetens och nya perspektiv på den egna verksamheten. Flera föreläsningar och samtal hölls som en del av en processinriktad internutbildning för Mercuri International och Sälj & Marknadshögskolan, där Mobile Art Production utformade programmet. Kursen syftade till att stimulera reflektion kring den egna verksamheten, och genom konkreta övningar stimulera medarbetarnas språk- och bildanvändning. Magdalena Malm diskuterade bland annat samarbeten mellan kultur och näringsliv, och om varför denna typ av samarbeten kan vara ge oss något värdefullt. Genom att integrera konstnärliga processer i den egna verksamheten kan man stimulera ett klimat där kreativitet och kommunikation kan få ny kraft. Annika Wik föreläste om förändringar relaterade till nya teknologier och nya användarbanor. Magdalena Malm och Annika Wik var delaktiga och närvarade genom hela projektet. Medverkande var också Jonas Hassen Khemiri och Annika Karlson Rixon.

Film- och konstföreläsningar i urval utöver de ovan

Curatorprogrammet Stockholms universitet, Konstfack Stockholm
Södertörns högskola
Beckmans designhögskola
Birkagårdens folkhögskola
Dunkers kulturhus
Göteborgs universitet
Historiska museet
Högskolan Dalarna
Kungliga konsthögskolan i Stockholm
Konsthögskolan i Malmö
Högskolan i Dalarna
Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Filosofisk estetik, Stockholms universitet
Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Tensta konsthall
IASPIS
SOC
Norrtälje konsthall
Gävle konstcentrum
Örebro filmfestival, Scandic Hotels


Internationella föreläsningar:

Kuda org. Novi Sad, Serbien

Amsterdams universitet

Köpenhamns universitet